เตรียมพบกันที่บูธ N32 โซน C1 รวมทุกสำนักสื่อคาทอลิกมาไว้ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 45
วันที่ 29 มีนาคม - 9 เมษายน 2017 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พบหนังสือใหม่จากทุกสำนัก อาทิ หนังสือของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส Amoris Laetitia
และหนังสือจากศูนย์สื่อมวลชนคณะพระมหาไถ่ iDear[s] เริ่มต้นด้วยความคิด ตามติดด้วยความรัก

อุดมสาร

ปีที่ 41 ฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 2-8 เมษายน 2017
 

 

อุดมศานต์

ปีที่ 97 ประจำเดือน มีนาคม 2017